Företaget

PaleoCat är en kunskapsdriven verksamhet inom kattetologi och nutrition. PaleoCats målsättning är att sprida kunskap om Sveriges populäraste sällskapsdjur, katten. Allt för att öka människans förståelse för katten och därmed öka kattens välfärd. Bakom PaleoCat står etologen och författaren Matilda Eriksson.

Matilda har lång erfarenhet av katter och en gedigen utbildning bakom sig. Hon påbörjade sin biologiutbildning vid Lunds universitet och har därefter studerat biologi vid flera av Sveriges universitet. Sin naturvetenskapliga kandidatexamen i biologi fick hon 2012 vid Göteborgs universitet. Hon vidareutbildar sig kontinuerligt genom att delta i utbildingar inom kattens hälsa, näringsbehov, beteende och inom etologi i allmänhet.

Utbildning

  • 2011 - Hund- och kattetologi (10 hp), Sveriges lantbruksuniversitet
  • 2012 - Naturvetenskaplig kandidatexamen: biologi (180 hp), Göteborgs universitet
  • 2014 - Motiverad djurträning, Sveriges Akademiska Etologer